ŽUPNI VJERONAUK

ŽUPNI VJERONAUK

OSNOVNA ŠKOLA

Razred Dan Vrijeme
1. RAZRED  UTORAK  9:00 ili 14:00
2. RAZRED  UTORAK  9:35 ili 14:35
3. RAZRED  ČETVRTAK  8:15 ili 13:00
4. RAZRED  ČETVRTAK  9:00 ili 13:45
5. RAZRED  PONEDJELJAK      19:10 sati
6. RAZRED  UTORAK      19:10 sati
7. RAZRED  PONEDJELJAK      19:50 sati
8. RAZRED  UTORAK      19:50 sati
 ukoliko se nekome preklapaju obveze V. razred može sa VI. , a VII. sa VIII. razredom i obrnuto

SREDNJA ŠKOLA

Razred Dan Vrijeme
1. SREDNJE  PONEDJELJAK  20:30 sati
2. SREDNJE  PONEDJELJAK  21:10 sati
3. i 4. SREDNJE, STUDENTI, MLADI  UTORAK ILI SRIJEDA  20:30 sati

OSTALI

Razred Dan Vrijeme
MINISTRANTI Subota  14:00 sati
DJEČJI ZBOR  Subota  15:00 sati