ŽUPNI VJERONAUK

ŽUPNI VJERONAUK

OSNOVNA ŠKOLA

Razred Dan Vrijeme
1. RAZRED  UTORAK   9:00 ili 12:45 sati
2. RAZRED  UTORAK   9:35 ili 13:20 sati
3. RAZRED  PONEDJELJAK   9:00 ili 13:00 sati
4. RAZRED  PONEDJELJAK   9:45 ili 13:45 sati
5. RAZRED  PONEDJELJAK   19:10 sati. Može i ponetko iz 6. raz.
6. RAZRED  UTORAK   19:10 sati. Može i ponetko iz 5. raz.
7. RAZRED  PONEDJELJAK   19:50 sati. Može i ponetko iz 8. raz.
8. RAZRED  UTORAK   19:50 sati. Može i ponetko iz 7. raz.

SREDNJA ŠKOLA

Razred Dan Vrijeme
1. SREDNJE  PONEDJELJAK  20:30 sati
2. SREDNJE  PONEDJELJAK  21:10 sati
3. i 4. SREDNJE, STUDENTI, MLADI  UTORAK ili SRIJEDA   20:30 sati

OSTALI

Razred Dan Vrijeme
MINISTRANTI Subota  14:00 sati
DJEČJI ZBOR  Subota  15:00 sati