Gradimo crkvu (I)

Godine Gospodnje 2009. dne 7. srpnja ujutro bager je započeo s iskapanjem i utovarom u kamione prvih kubika zemlje s bivšeg školskog igrališta na Sućidru za gradnju crkve i pastoralnog centra sv. Andrije apostola. Nakon više od 18 godina , od osnutka župe , napokon je na Sućidru započela izgradnja prijeko potrebne crkve . Željkovana lokacija kao iz snova, najvjerojatnije zbog toga toliko dugo i isčekivana , omogućit će vjernicima Sućidra  kvalitetniji vjerski život .

Nije bilo lako. Velika je, nemjerljiva zasluga don Petra Đonlića prvog župnika župe do siječnja 2007. za ovaj veliki događaj na Sućidru . Tada ga je bolest zaustavila u pastoralnom radu i dušobrižništvu . Dao je sebe , dio svog života te na kraju i svoje zdravlje za ovaj dan . Uz pomoć Božju postavio je čvrste i trajne duhovne temelje župe za čiju nadogradnju smo svi mi odgovorni .
Projektant crkve na Sućidru je Dario Gabrić dipl. ing. arh.
Liturgijski prostor crkve je cca 400 m2 (crkva + kor)
Dvije dvorane (90 i 52 m2)
Stan za župnika, župnog pomoćnika
Župni uredi, čekaonica
Komunikacije i drugo potrebno.
Naša Splitsko-makarska nadbiskupija većim će dijelom financirati gradnju  pastoralng centra kao što je to učinila i do sada u pripremi za sam početak gradanje . Za preostali dio morat ćemo se žrtvovati mi vjernici sa Sućidra.
Na ovoj ćemo vam stranici slikama i popratnim tekstom pokušati približiti sve važnije faze izgradnje naše crkve i pastoralnog centra.
Galerija slika
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com