SV. NIKOLA NA SUĆIDRU

Kao sve župe i naša je župa svečano je proslavila blagdan sv. Nikole, između ostaloga i zaštitnika djece. Osim djece iz osnovne škole bilo je priličan broj djece u kolicima te onih koje su roditelji držali u naručaju. Pripremajući djecu za euharistijsko slavlje don Ivan je istaknuo kako je potrebno znati da je „blaženije davati nego primati“ te kako je veličina čovjeka u darivanju. Zapravo „vrijedimo samo onoliko koliko smo spremni dati, darovati a ne koliko smo spremni primiti“ kazao je don Ivan. Tako sv. Ivan evanđelist kaže: „Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni.“ Iv 3,16. Stoga i dar sv. Nikole na kraju mise djeca trebaju shvatiti kao obvezu da i oni trebaju jedni drugima više davati negoli očekivati da njima drugi daruju. Dolaskom sv. Nikole na kraju sv. mise nastalo je veliko oduševljenje. Sveti ih je Nikola pozdravio i rekao kako je došao, najprije zbog dobre djece ali isto tako i zbog lošije, ne sumnjajući da će se ova manje dobra djeca popraviti. Sv. Nikoli je u dijeljenju vrećica s darovima pomoglo nekoliko ministranata i odraslih župljana kako bi podjela išla što brže. Za vrijeme dijeljenja darova pjevale su se prigodne pjesme. Poslije su mnogi zaželjeli, što im je bilo i omogućeno, osobno se fotografirati sa sv. Nikolom.

Kao sve župe i naša je župa svečano je proslavila blagdan sv. Nikole, između ostaloga i zaštitnika djece. Osim djece iz osnovne škole bilo je priličan broj djece u kolicima te onih koje su roditelji držali u naručaju. Pripremajući djecu za euharistijsko slavlje don Ivan je istaknuo kako je potrebno znati da je „blaženije davati nego primati“ te kako je veličina čovjeka u darivanju. Zapravo „vrijedimo samo onoliko koliko smo spremni dati, darovati a ne koliko smo spremni primiti“ kazao je don Ivan. Tako sv. Ivan evanđelist kaže: „Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni.“ Iv 3,16. Stoga i dar sv. Nikole na kraju mise djeca trebaju shvatiti kao obvezu da i oni trebaju jedni drugima više davati negoli očekivati da njima drugi daruju. Dolaskom sv. Nikole na kraju sv. mise nastalo je veliko oduševljenje. Sveti ih je Nikola pozdravio i rekao kako je došao, najprije zbog dobre djece ali isto tako i zbog lošije, ne sumnjajući da će se ova manje dobra djeca popraviti. Sv. Nikoli je u dijeljenju vrećica s darovima pomoglo nekoliko ministranata i odraslih župljana kako bi podjela išla što brže. Za vrijeme dijeljenja darova pjevale su se prigodne pjesme. Poslije su mnogi zaželjeli, što im je bilo i omogućeno, osobno se fotografirati sa sv. Nikolom.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com